Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Vatandaşlık Danışmanlık Şirketi
Background

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Vatandaşlığı

GÜNEY KIBRIS RUS YÖNETİMİ OTURMA İZNİ

Yabancı vatandaşlar, 1972 Yabancılar ve Göçmenlik Yönetmeliğinin 5. Yönetmeliği'nde belirtilen Kategoriler'lerden birine dayanarak , Göçmenlik İzni edinmek için başvuruda bulunabilirler. Göç Kontrol Kurulu'nun, Göçmenlik ve Evlilik Hakları Sözleşmesi'ni önermediği sürece, herhangi bir kişiye bir göç izni verilmez. İçişleri Bakanı, bu kişinin aşağıdaki kategorilerden birine ait olduğunu beyan ettiği durumlarda GKRY oturma iznine başvurulabilir.

NASIL
BAŞVURULUR

GEREKLİ
ŞARTLAR

AVANTAJLAR & DEZAVANTAJLAR

YAŞAM
ŞARTLARI

Sizi Arayalım

0 216 410 22 22
title

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Vatandaşı Olmak mı İstiyorsunuz.

Konusunda Uzman Ekibimiz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Vatandaşı olabilmeniz için size profesyonel hizmet sunmak için hazır. Sizi bilgilendirebilmemiz için formu doldurabilirsiniz.

Güney Kıbrıs Rus Yönetimi vatandaşlığı başvurusu nasıl yapılır?

Kategori A :
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki tarım, hayvancılık, kuş yetiştiriciliği veya balık kültürü alanında serbest çalışmak isteyen kişiler, uygun arazileri bulundurmaları veya satın almalarını şart koşuyorlarsa, tamamen ve serbestçe elden çıkarmak için sermayelerine sahip olurlar. 250.000 PB yatırım yapılmalı ve böyle bir istihdam Kıbrıs Cumhuriyeti genel ekonomisini olumsuz şekilde etkilememelidir.
Kategori B :
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki madencilik işletmelerinde kendi kazancı için çalışma iznine sahip olmaları koşuluyla serbest meslek sahibi olmayı düşünen kişiler, 200.000 PB tutarındaki sermayelerini tamamen ve özgürce ellerinde bulunduruyorlar ve böyle bir istihdam, Kıbrıs Cumhuriyeti genel ekonomisini olumsuz yönde etkilemiyorsa başvurabilmektedir.
Kategori C :
Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ticarette veya meslekte serbest meslek sahibi olmayı düşünen kişiler, sahip oldukları yere göreceli bir izne sahip olmak şartıyla, 150 000 PB'lik bir bedelsiz ve tamamen kendi imkânlarına sahipler ise ve bu tür bir istihdam GKRY ekonomisini olumsuz yönde etkilemiyor ise başvurabilmektedir.
Kategori D :
Kıbrıs'ta bir meslek veya bilim içinde serbest meslek sahibi olmak isteyen kişiler, akademik veya mesleki niteliklere sahip olmaları koşuluyla, Kıbrıs'ta talep gören kişiler olmalıdır. Yeterli fonlara sahip olmak da gereklidir.
Kategori E :
GKRY'de daimi istihdam olanakları olan ve aşırı yerel rekabet yaratmayacak kişiler başvurabilir.
Kategori F:
Herhangi bir iş, ticaret ya da mesleğe girmek zorunda kalmadan, onlara Kıbrıs'ta iyi bir yaşam sağlamak için yüksek, güvenli bir yıllık geliri sahip olan ve tamamen serbestçe sahip olan kişile içindir. Gerekli yıllık gelir, tek bir başvuran için en az 5,600 £, her bağımlı kişi için en az 2,700 £ olmalıdır. Ancak, Göç Kontrol Kurulu, gerektiğinde ek miktar talep edebilir. Çoğu başvuran bu kategoriye girer, çoğunluğu emekliler veya emekli kişilerdir.
Göçmenlik izninin verilmesi için başvuru formu M.67'de doğrudan Sivil Kayıt ve Göç Dairesine veya Polis Bölge Yabancılar ve Göçmenlik Şubelerine gönderilir. Başvuru, gönderildiği kategoriye bağlı olarak uygun belgelerle birlikte sağlanmalıdır.
Kategori F için yapılan başvurulara, başvuranların gelirleri ile ilgili orijinal belgeler eşlik etmelidir. Yurtdışında bulunan başvuranlar, yukarıda belirtildiği gibi doğrudan Kıbrıs'a veya Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Konsolosluk Bürosu aracılığıyla başvuruda bulunabilirler. Başvurular Göç Kontrol Kurulu tarafından incelenmekte ve İçişleri Bakanı'na alınacak bir karar için ilgili bir öneri sunulmaktadır.
Göç izninin verilmesine ilişkin ücretler 70 PB'dir ve başvurunun onayını takiben ve göçmenlik izni verilmeden önce makbuz karşılığında ödenir.
300,000 Euro Ücretli Mülk Satın Almak suretiyle Kıbrıs'ta Daimi Yerleşim
Göçmenlik izni, kalıcı nitelikte olup, 300.000 EUR değerinde mülk satın alanlar içindir. Hak kazanacak nitelikler yalnızca yeni mülklerdir (yeniden satılmamalıdır). Bu hızlı bir programdır (uygulamalar normalde birkaç ayda işlenir). Buna ek olarak, başvuranın bir Kıbrıs bankasıyla 30.000 EUR tutarında üç yıllık bir mevduata sahip olması ve yıllık gelirinin 30.000 EUR göstermesi gerekir. Standart anlaşma ücretleri, mülkiyet bakımından tüm devlet makamlarında satış sözleşmesi ve temsilcilik taslaklarının hazırlanması, asgari ücret EUR 10.000 ile satış sözleşmesinin değerinin % 2,5'ine ayarlanır. Halkla ilişkiler başvurusunu hazırlamak için profesyonel ücret, EUR 10.000'dir.


Güney Kıbrıs Rus Yönetimi vatandaşlığı için gereken şartlar nelerdir ?

Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığı
Vatandaşlık, 1967 Cumhuriyet Yasası'na dayanmaktadır. Vatandaşlık için yasal dayanak, daha önce doğmuş olanlarla bağımsızlık tarihi olan 16 Ağustos 1960'dan sonra doğanlar arasında bölünmüştür. Kıbrıs ile ilgili tüm sorular Kıbrıs Büyükelçiliği'ne yönlendirilmelidir.
Doğuştan gelen vatandaşlık: 5 Kasım 1914 ile 16 Ağustos 1960 tarihleri ​​arasında Kıbrıs'ta doğan ve bağımsızlıktan önceki beş yıl boyunca Kıbrıs'ta ikamet eden Birleşik Krallık ve Kolonilerin tüm vatandaşlarıdır. (16 Ağustos 1960)
Kökten vatandaşlık: 16 Ağustos 1960'dan sonra, doğum gününe bakılmaksızın babası Kıbrıs vatandaşı olan evlilik yıldönümünde doğan kişilerdir. Babanın bilinmediği veya vatansız olduğu durumlarda, Kıbrıs vatandaşlığı anne tarafından kabul edilebilir.
Vatandaşlığa kabul yoluyla vatandaşlık: yedi yıllık yasal ikamet şartı aranır. Çift vatandaşlık tanınır.
Gerekli Belgeler
Kıbrıs'taki ilk 90 günün bitişinden en az bir ay önce uygulanmalıdır. Aşağıdakiler, geçiçi oturma izni almak için gerekli olan belgelerin bir rehberidir, ancak güncel gereksinimler için daima ilgili Göçmenlik Bürosu'na (yukarıya bakın) bakınız:
⦁Pasaportunuz, en az bir yıl geçerlidir;
⦁Dört adet pasaport fotoğrafı;
⦁Doğum belgeniz ve uygunsa evlilik belgesi;
⦁Kıbrıs'ta bir bankanın, ortalama denge veya emekli aylığı ödemelerini gösteren banka beyannameleri de dahil olmak üzere, gelir veya mali öz yeterlik belgesi. Her bir bağımlı kişi için yıllık geliriniz kişi başına CY £ 6,000, artı CY £ 3.000 civarında olmalı, ancak her bir durum kendi değerlerine göre değerlendirilebilir.
⦁Sağlık sigortası kanıtı örneği (Kıbrıs sosyal sigortası kapsamında değilseniz);
⦁Tapulu veya satış ya da kiralama sözleşmesi biçiminde ikamet belgesi;
⦁Tamamlanmış bir başvuru formu ve CY £ 25 nakit;
⦁Yukarıdaki tüm belgelerin kopyaları;
⦁Tüm bağımlılar için belgelerin ve başvuru formlarının ayrı kopyaları


Güney Kıbrıs Rus Yönetimi vatandaşlığının avantajları ve dezavantajları nelerdir ?

Seyahat Faydaları
Bu avantajların arasında Kıbrıs vatandaşı olarak elde edebileceği seyahat avantajları da var. 27 Üye devletten herhangi birinde vizesiz seyahat edilen Avrupa Birliği genelinde, hem bürokrasiden kaçınmanın yanı sıra ekonomik bir rahatlama da sağlar.
AB vatandaşları, seyahatlerinde bazı durumlarda tazminatlarla kapsamlı haklara sahiptir. Örneğin, önemli gecikmeler durumunda Avrupa Komisyonunun talimatlarına göre havayolu, yemek ve içecek, konaklama ve iletişim imkânı sağlamalıdır ve 5 saatten fazla bir gecikme olması durumunda, havayolunun biletini geri ödemeyi teklif etmesi gerekir. Kıbrıslı ehliyete sahip olanların lisanslarının Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin herhangi birinde tanınması avantajına sahiptir.
Vergilendirme Faydaları
Kıbrıs, kesinlikle en düşük kurumlar vergisi oranına sahip ülkeler arasındadır. Bu, bir şirketin Kıbrıs ve Rusya gibi iki ülkede kayıtlı olması durumunda, çifte vergilendirmeyi önlemek için, Kıbrıs'ın birçok ülke ile imzaladığı sözleşmeleri dikkate alarak ticari faaliyetlerin genişlemesi için büyük bir avantaj. Ayrıca, 2004'ten beri Kıbrıs Rum Kesimi , temettüler veya menfaatlerden gelen gelir vergisine tabi değildir, ancak savunmaya sadece katkıa bulunmaya tabidir. AB yasalarıyla uyumlaştırma, KDV hizmetlerinin iyileştirilmesine ve bürokrasinin bir yayılımı olarak işlev gören modern araçların getirilmesine yol açmıştır.
İstihdam Faydaları
AB'nin Kıbrıs'taki üyeliği ve ortak pazarın kurulması sonucunda AB vatandaşları, AB'deki 27 Üye devlette kapsamlı hakların tadını çıkarıyor. Hareket özgürlüğü, AB vatandaşlarına serbestçe dolaşma ve herhangi bir Üye Devlet'te kısıtlama olmaksızın çalışma hakkı tanımaktadır. Ayrıca, Üye Devletlerin vatandaşları, eşlerinin AB vatandaşı olmadığı durumlarda bile, herhangi bir Üye Devlet'te çalışabilir ve aileleri ile ikamet etme hakkına sahiptir.
Kıbrıslı vatandaşlar, sosyal güvenlik planına göre, hastalık parası, iş arayanlar parası, annelik yardımı, emeklilik maaşı, engellilik yardımı ve işyeri kaza yardımı gibi bir takım avantajlardan yararlanmaktadırlar.
Kıbrıs kanunu, pazarlık gücü bulunmayan ve toplu sözleşme kapsamına girmeyen bazı meslekler için asgari ücret sağlar (örneğin, satış asistanlığı ve hemşirelik asistanı). Asgari Ücret 2012'ye göre, asgari ücret € 870 (brüt) idi ve aynı işverenle altı aylık bir istihdam süresinden sonra asgari ücret 924 € 'ya (brüt) kadar yükselmiştir.
Sağlık - Bakım Faydaları
Kıbrıs vatandaşlığının sağladığı önemli yararlar arasında sağlık hakları da bulunmaktadır. Sınır ötesi sağlık direktifinin kabul edilmesinin ardından, AB vatandaşları, Avrupa Birliği'ndeki 27 Üye Devletten herhangi birinde sağlık bakımına ilişkin kapsamlı ve açık haklarına sahiptir. Kıbrıs Cumhuriyeti, sosyo-ekonomik kriterlere dayalı sağlık hakları sunmaktadır. Bazı durumlarda, Kıbrıs kamu hastanelerinde sağlık hizmetleri tamamen ücretsizdir. Kıbrıs'taki kamu hastaneleri, yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmayı amaçlayan yüksek teknoloji ekipmanlarıyla donatılmıştır. 27 AB Üye Devletinin herhangi birindeki sağlık bakımı ile ilgili olarak hastalar, hizmet almaya ve bölgede sağlık hizmeti alan üye Devletin kapsadığı miktara uygun olarak geri ödeme hakkına sahiptir. .
Ek olarak, Avrupa Sağlık Sigortası Kartının edinilmesi ile bir Üye Devlet'te sigortalı olanlarla aynı koşullar altında ve aynı masrafla tedavi görebilir.
Eğitim Faydaları
Eğitimsel kazanımlar, birinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak kazanabilecekleri önemli faydaların başka bir yönüdür. Kıbrıs'ın iki tanınmış kamu üniversitesi vardır (Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi). Kamu üniversitelerindeki yerlerini koruyan Kıbrıs vatandaşlarına, lisans derslerinin tamamı ücretsiz olduğu için herhangi bir eğitim ücreti ödememektedir.
Buna ek olarak, Kıbrıs vatandaşları söz konusu ülkenin vatandaşlarıyla aynı koşullar ve ücretler ile başka bir AB Üye Devletinde çalışma hakkına sahiptir. Birkaç AB Üye Devletinin hem lisans hem de lisansüstü eğitim için ücretsiz eğitim veya önemli ölçüde düşük eğitim ücreti sağlaması nedeniyle, istisnai bir avantajdır. Düşük ücretli ya da ücretsiz öğrenime sahip yerlerin önemli birer örneği Almanya, Hollanda, İsveç ve Yunanistan'dır.
Ortak pazarın bir diğer sonucu, AB ülkelerinde derece, diploma veya diğer sertifikaların karşılıklı olarak tanınmasıdır. Buna göre, herhangi bir Üye Devlette verilen bir sertifika tüm Üye Devletlerde tanınmaktadır.


Güney Kıbrıs Rus Yönetimi yaşam şartları nelerdir ?

Aylık Kira
Şehir merkezinde daire (1 yatak odası) 387.90 €
Daire (1 yatak odası) merkez dışında 315.47 €
Şehir merkezinde daire (3 yatak odası) 596.83 €
Daire (3 yatak odası) merkez dışında 478.53 €
Şehir Merkezinde Apartman Dairesinde Metrekare Fiyat 1.463.38 €
Metre Kare başına fiyat Daire Dışında Merkez 1.120.32 €
Maaşlar Ve Finansman
Aylık Ortalama Net Maaş (Vergi Sonu) 1.233.47 €
İpotek Faiz Oranı Yüzdeler (%), Yıllık, Sabit Faiz Oranı 4,31
Nerede Yaşamalı ?
Ayia Napa
Ayia Napa, Kıbrıs'ın güney sahilinin doğu ucunda yer almaktadır. Canlı gece hayatı ve muhteşem doğal güzelliği ile ünlüdür. Çok sayıda batı gurbetçisi evlerini burada yapmış ve mülkiyete yatırım yapmak isteyenler için iyi fırsatlarla doludur. Ayia Napa'nın en ünlü mekanı 'The Square' olup birçok gece kulübü, restoran ve kafe bulunur. İnanılmaz konumu nedeniyle, keşfedilecek bir çok iş imkanı ve su sporları vardır. Ayia Napa turistlerle oldukça popülerdir ve bu daha yavaş tempolu bir ada yaşam tarzı tercih eden gurbetçilerin önünde bir engel teşkil edebilir. Özellikle yaz sezonu turizm endüstrisinin tepe noktası olduğu için çok meşgul olabilir.

Bir Sorunuz mu Var !

Vatandaşlık İşlemleri konusunda bize ulaşın